0
0.00
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש

מדיניות פרטיות

תקנון האתר

1.האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת פריטים מקוריים ומיובאים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.

2.לכל שאלה ו/או הבהרה ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בדף צור קשר .

3.הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים.

4.התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש ו/או המזמין.

5.כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מעובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

6.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

7. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. מובהר ומוסכם כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.

8.כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים, המחירים הינם כוללים מע”מ ואינם כוללים דמי משלוח.

9.החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים ו/או הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.

10.החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תשא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

11.רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

12.הנהלת האתר ראשית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. והיא ראשית בכל עת לשנות את מחירי המוצרים ולהפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

 

ביצוע הזמנה:
1.ניתן לבצע הזמנה באתר כאורח או בהרשמה לאתר

2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

3. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מקדים לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

4. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברת האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.

5. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראייה לנכונות הפעולות.

6.הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטים פליליים ואזרחים.

7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא ידרש לעדכן אמצעי תשלום אחר. במקרה כזה לא תבוטל ההזמנה וללקוח לא תהיה כל טענה נגד החברה.

8. אישור פעולת הרכישה מותנה בהמצאות המוצר במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה. לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג’. בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) להנהלת האתר ו/או תבטל החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה. מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

9. כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש חדש וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח.

10.החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכלל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי במקרים הבאים:

– אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים

– אם בוצעו מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר

-אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים ו/או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

-אם ישנו חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו

-אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל בדרך כלשהי

 

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה:

פרק זה יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק)

לקוח שמזמין יכול לבטל את ההזמנה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

1. ביטול לפני משלוח המוצר ע”י החברה וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה יוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגינה.

2. מזמין זכאי לבטל עסקה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר, בהתאם למדיניות החזרת המוצרים:

א. המוצר לא פגום ולא נמצא בו כל ליקוי

ב. לא בוצע שום שימוש במוצר

ג. המוצר ארוז באריזתו המקורית בלבד- לא תותר החזרת מוצר ללא אריזתו המקורית כחוק

ד. החזרת המוצר מותנת בכך שהמוצר לא הורכב בביתך

יובהר כי מצבו של המוצר שהוחזר- שלמותו ותקינותו יוערכו ע”י “מזוותיק” בלבד והלקוח מוותר בזאת ויתור מלא ומוחלט על כל טענה/דרישה/תביעה בעניין זה*

3. במקרה של ביטול העסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, יזוכה המזמין אך ורק לאחר קבלת הסחורה במחסני החברה וזאת לאחר שיצר המזמין קשר עם החברה לצורך זיכויו בכרטיס האשראי בו בוצעה העסקה.

4. זיכויים יועברו אך ורק לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. מוצר שהוחזר ואינו עומד במדיניות ההחזרות, לא יזכה את המזמין בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי.

5. הלקוח יישא בדמי ביטול של 5% מגובה העסקה ועד 100 ₪ וכן בהוצאת המשלוח הלוך וחזור.

6.במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, לא ייגבו דמי שילוח ודמי ביטול ויוחזר ללקוח מלוא התשלום ששילם.

7.לא ניתן לבצע החזרת מוצרים שנמכרו בסייל, באחריות הלקוח לבדוק במעמד הרכישה כי המוצר שרכש תקין

8. במידה ובוצעו תשלומים בעסקה, ההחזר הכספי יוחזר באותם מס’ התשלומים שבוצעו בעסקה ע”מ שחברת הסליקה תאשר את ההחזר. ההחזר יתקבל לאמצעי התשלום עד 14 ימי עסקים.

5. במעמד האספקה על הלקוח לבדוק את תקינות המוצר ושלמותו. במידה ונמצא על ידי הלקוח פגם במוצר יהיה עליו להודיע לשירות הלקוחות לא יאוחר מ-24 שעות מרגע קבלת המוצר.

6. במקרה של “איסוף עצמי”- “פנינת התמונות” לא תהיה אחראית על כל נזק מכל סוג שהוא, אשר ייגרם למוצר מרגע שיעבור לחזקת הלקוח ולא תיקח אחריות על טיב המוצר מרגע שנאסף. כמו כן בעת ביצוע “איסוף עצמי” על הלקוח לבדוק את טיב המוצר בחנות עצמה ובמעמד האיסוף.

7. החברה תהא רשאית לבטל עסקה במקרים הבאים:

א. נפלה טעות במחיר או בתיאור המוצר

ב. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

ג. במקרה של כוח עליון, פעולה, מלחמה, איבה, טרור, מצב חירום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.

ד. אזל המוצר מהמלאי.

7. הודעה על ביטול הזמנה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדוא”ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

8. החברה ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת המוצר לפי הוראות פרק זה.

9. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה כדי לתבוע את נזקיה בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

10. במידה והלקוח מעוניין לבצע החלפת מוצר, עליו לשאת בתשלום השילוח הלוך וחזור בהתאם לסוג המוצר שרכש. המוצר יהיה חייב לחזור לחנות באריזתו המקורית, ללא כל פגם או ליקוי.

11. מוצרי זכוכית אינם ניתנים להחלפה בשליחות, אלא בהגעה פיזית לחנות בלבד מחשש לשבר במהלך השילוח.

12. במידה והלקוח מעוניין לבצע החלפה במפעל כמובן שיוכל להגיע בתיאום מראש

 

אספקה ומשלוחים:

מזוותיק עובדת במתכונת משלוחים עד בית הלקוח ואספקת המוצרים מתבצעת על ידי נהג החברה או באמצעות חברות שליחויות.

אספקת המוצרים הנרכשים באתר ישלחו לכתובת כפי שהוקלדה על ידי הלקוח בדף ההרשמה וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס אשראי.

ניתן לבצע משלוח לכל מקום בארץ, בעלויות משתנות בהתאם לסוג המוצר הנרכש וגודלו.

החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך 21 ימי עסקים ליעד המבוקש. המשלוח יבוצע בתאום מראש, טרם הבאת המוצר.

עלות המשלוח הינו 35 ש”ח

סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

זמני אספקת המוצרים הינם בימי העסקים א’- ה’, לא כולל ימי ו’, שבתות, חגים ויום ההזמנה עצמו.

החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

-כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מצב חירום, מלחמה ונזקי טבע.

-שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת מוצרים.

– כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

-מסיבה הקשורה עם מבצע השליחויות.

קיימת אופציה ללקוח הרוכש לבצע איסוף עצמי מהחנות תוך 7 ימי עסקים מרגע ההזמנה, בכתובת סוקולוב 55 הרצליה, עליו לבחור זאת בתהליך ההזמנה. כמובן ללא עלות ובתיאום מראש .

 

אחריות החברה:

1.החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה- תהא עילת התביעה אשר תהא- לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

3.תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

4. בכל מקרה לא תשא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

5.החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה

6.הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או כי השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות אלינו לכתובת המייל: mizvatik@gmail.com

והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

 

זכויות יוצרים:

1.כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו,בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפןף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

5. השם “מזוותיק” של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונותת שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

7. כל התוכן המילולי, אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.

שמירה על סודיות:

1.החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.

2. החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בפרוטוקול מאובטח SSL

3. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר אל חברת האשראי נעשית באופן מוצפן בפרוטוקול SSL

במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

4. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפועל האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.

5. בכפוף לאמור בסעיף 4 לעיל, החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוחות לגורם שלישי (מלבד חברות האשראי) ללא אישורם.

הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים- לרבות תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת לאתר- אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

מחיקת חשבונות

כחלק ממדיניות הפרטיות שלנו אנו נענים לבקשת גולש למחיקת החשבון המלא שלו מהאתר
ע”מ למחוק את החשבון מהאתר כולל כל הפרטים יש לשלוח בקשה לאימייל mizvatik@gmail.com ואנו נטפל בבקשה

מבצעים

סינונים

סינון לפי מחיר
סינון לפי מחיר - slider
201,100
סינון לפי גודל
סינון לפי מותג
צבע
בחר צבע
צבע
דילוג לתוכן
0